Karriär

Att vara en del av Axelia innebär att ständigt

sträva efter förbättring och utveckling,

Vi ser stolt på våra medarbetare.


Våra ambitioner är höga med syfte att alltid leverera maximal kvalitet i varje samtal. Därför jobbar vi hårt med ”ständiga förbättringar” som också är vårt motto som genomsyrar hela vår verksamhet.


Våra etiska marknadsregler som vi tillämpar är praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter i Sverige. Detta sker framförallt enligt god marknadsföringssed med hänvisning till Marknadsföringslagen.Allén 61

593 61 Västervik

AXELIA AB

MÖTESBOKNING & FÖRSÄLJNING
Mail

info@axelia.nu

Copyright © All Rights Reserved